ProductieLab heeft een actieve houding en investeert in het opzetten en onderhouden van netwerken. We houden van koffie en blijven graag op de hoogte van de sociale vraagstukken van verschillende partijen. Dit betekent dat we regelmatig aansluiten bij netwerkwerkbijeenkomsten maar ook in gesprek gaan met vrijwilligersorganisaties, actieve bewoners en stichtingen.

Die bevindingen vertalen we naar campagnes of projecten. Zo hebben we reizen georganiseerd voor mantelzorgers die de behoefte hadden om een dagje weg te gaan. Voor een vrouwengroep hebben we een themabijeenkomst Alzheimer georganiseerd.

ProductieLab monitort ook de activiteiten die plaatsvinden in Amsterdam West. Als volgens ons onvoldoende aandacht is voor bepaalde thema’s, dan pakken wij dat op. Zoals huiselijk geweld of armoede, omdat wij vinden dat ook die thema’s bespreek gemaakt moeten worden.